wtorek, Listopad 20th, 2012

Nowe trendy w świątecznych ozdobach choinkowych

Święta tuż, tuż, za chwilę wszystkie przygotowania wkroczą w ostatnią fazę. Przed nami na pewno jeszcze ostatni etap sprzątania i coś co lubią wszyscy, a zwłaszcza dzieci, czyli ubieranie świątecznej choinki. Któż z nas nie czerpie radości z przystrajania zielonego drzewka i patrzenia jak z każdą chwilą staje się coraz piękniejsze. Kiedyś popularnością cieszyły się klasyczne bombki, grube świecące łańcuchy lub te wykonane z bibuły przez nasze pociechy, włosy anielskie i kolorowe światełka. Im bardziej choinka była kolorowa, tym bardziej nam się podobała. Jednak wszyscy idziemy z duchem czasu i nawet w kwestii tak tradycyjnej, jak strojenie choinki, postanowiliśmy zrobić krok na przód i troszkę unowocześnić dotychczasowe ozdoby. Coraz częściej bowiem decydujemy się na udekorowanie świątecznego drzewka w jednolity sposób, czyli wybierając jeden kolor bombek i światełek. Obecnie bardzo popularne jest wykorzystanie koloru fioletowego, ale także klasyczna czerwień i zieleń wciąż nie wyszły z mody. Ozdoby również uległy zmianie niegdyś bardzo chętnie zawieszaliśmy na choince, oprócz klasycznych bombek, przeróżne wypieki, ciastka, pierniczki, a także owoce, np. jabłka, bądź orzechy lub też ozdoby, które dzieci wykonywały w czasie adwentu. Poza tym wychodziliśmy z założenia, że im więcej ozdób na choince się pojawi, tym lepiej, czego efektem było bardzo kolorowo i bogato udekorowane drzewko, na widok którego można było dostać oczopląsu. Dziś stawiamy na jakość, a nie ilość. Większość choinek ma na sobie jedynie bombki, włosy anielskie bądź delikatne łańcuchy i światełka. Możemy jednak podążać za najnowszymi trendami i pomyśleć o bardziej nowoczesnych ozdobach, jak, np. aniołki, mikołaje, w kolorze brązu lub turkusu, a nawet czerni i złota. Dużą popularnością cieszą się też ozdoby wykonane z kryształu, które symbolizują elegancję. Tego typu gadżety wyglądają bardzo efektownie, jednak nie należy ich stosować, jeśli w domu są małe dzieci bądź zwierzęta, ponieważ nie trudno o stłuczenie takich ozdób. A tak naprawdę nie ważne jest to, jak choinkę przystroimy, grunt, abyśmy mieli przy tym masę radości, i aby pięknie ubrane świąteczne drzewko cieszyło nasze oczy przez całe święta.

Angielska wersja artykułu:

Christmas just around the corner, in a moment all the preparations will enter their final phase. Before us certainly got the last stage of cleaning and something that everyone likes, especially children, a Christmas tree dressing. Who among us does not reap the joy of the trimmings of green trees and seeing how every moment is becoming more and more beautiful. Once popular were classic baubles, shiny thick chains or those made from paper by our kids, angel hair, and colored lights. The tree was more colorful, the more we liked it. But we all get with the times and even in such traditional issues as well as tuning the Christmas tree, we decided to take a step forward and a little to modernize the existing decorations. More and more often decide to decorating the Christmas tree in a uniform manner, ie by choosing a color of the glass ornaments and lights. Currently very popular is the use of purple, but also the classic red and green are still not out of fashion. Decorations also changed once very happy assumed on the Christmas tree, in addition to traditional balls, all sorts of pastries, cakes, gingerbread, and fruits such as apples, or nuts, or ornaments, which the children engaged during Advent. In addition, we considered the assumption that the more decorations on the Christmas tree appears, the better, which resulted in a very colorful and richly decorated tree, the sight of which one could get nystagmus. Today we focus on quality, not quantity. Most of the trees is the only ornaments, angel hair or delicate chains and lights. However, we can follow the latest trends and think about the more modern decorations, such as, for example, angels, Santas, in bronze or turquoise color, and even a black and gold. Very popular or ornaments made of crystal, which symbolize elegance. These types of gadgets look pretty smart, but they should not be used if the house are small children or pets, because it’s not hard to bruise these ornaments. And it really does not matter how decorate Christmas tree, the ground for us to have fun at the same weight, and that beautifully dressed Christmas tree attracted our eyes throughout the holidays

Podziel się z innymi
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Wykop
  • Twitter
Category: święta
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.